Skip to content

Velkommen til White Label Consultancy

På denne side finder du vores udvalg af standardiserede tjenester, skræddersyet til små- og mellemstore virksomheder.

De er et udvalg, der dækker de primære behov, en organisation kan have i forhold til GDPR og databeskyttelse.

Ud over denne samling af tjenester, er det naturligvis altid muligt at kontakte en af vores rådgivere for at drøfte et konkret og anderledes behov. Vi bistår gerne med skræddersyede services til jeres organisation.

Vi tager altid en dialog om jeres ønsker i forhold til rammer og fokus inden vi igangsætter et projekt. Det er vores erfaring, at jo bedre viden vi har om organisationen vi bistår, desto bedre et samarbejde og resultat.

GDPR-status

Vi laver en analyse på baggrund af en fælles workshop med nøglepersoner hos jer. Efter workshoppen får I en rapport med vores observationer, samt en klar plan over tiltag til at styrke jeres position indenfor persondatahåndtering.

Kickstart dit databeskyttelsesprogram

Hjælp med rådgivning baseret på vores indsigt og erfaring fra andre tilsvarende projekter, værktøjer, paradigmer og vejledninger.

Træning

Træning indenfor en eller flere læringsområder eks. IT-udvikling, HR eller hvordan du laver en konsekvensanalyse.

DPO som en Service

Styrke jeres arbejde med databeskyttelse yderligere.
Målrettet arbejde med udviklingen af jeres persondataprogram i de forskellige dele af organisationen.

Risikoanalyser

Med vores analysearbejde kan jeres organisation få et overblik over usikkerhedsmomenter samt mitigere identificerede risici. I kan anvende analysen af, om databeskyttelsen er i orden til at træffe nødvendige, kommercielle beslutninger på et oplyst grundlag

Auditbistand

Vi vurderer sammen, hvor i organisationen den simulerede audit skal finde sted, hvornår og i hvilket omfang. Vi kan ligeledes bistå med assistance, når der skal gennemføres en faktisk audit og kan være jeres fortrolige samarbejdspartner, som bistår med viden og erfaring inden for det område, som auditering vedrører.

White Label

White Label

GDPR-status

I har sat jer ind i databeskyttelse og GDPR, men er usikre på, om jeres organisation har gennemført de nødvendige tiltag, eller om der er behov for at foretage sig yderligere.

Sammen kigger vi på jeres forretning og de allerede gennemførte initiativer. Vi laver en analyse på baggrund af en fælles workshop med nøglepersoner hos jer. Efter workshoppen får I en rapport med vores observationer, samt en klar plan over tiltag til at styrke jeres position indenfor persondatahåndtering.

Har I på den baggrund vurderer, at der er behov for yderligere bistand til at komme i mål, kan vi naturligvis hjælpe med det. 

Kontakt os, hvis I ønsker mere information om GDPR- status 

White Label

Kickstart dit databeskyttelses
program

I har gjort jer en hel del overvejelser om databeskyttelse, og har iværksat en del initiativer. I kender jeres forretning godt nok til at vide hvor jeres styrker og forbedringspotentiale er.

I har nu brug for værktøjer og sparring til at komme videre. Her hjælper vi med rådgivning baseret på vores indsigt og erfaring fra andre tilsvarende projekter, værktøjer, paradigmer og vejledninger, så I kan føle jer sikre på, I har de afgørende forudsætninger på plads og at I får lagt den rigtige plan for at implementere de nødvendige tiltag.

Hvis behovet er der, kan I selvfølgelig få bistand til at implementere faktiske aktiviteter i jeres organisation.

Kontakt os, hvis I ønsker mere information om at kickstarte dit databeskyttelsesprogram

White Label

Træning

Jeres organisation har foretaget de grundlæggende tiltag og udformet den påkrævede dokumentation indenfor databeskyttelse, men I mangler ekspertbistand inden for ét eller flere læringsområder – f.eks. i udvikling; privacy by design/default, HR, eller i forhold til hvordan man gennemfører en konsekvensanalyse.

Kontakt Gabriele, hvis I ser et match i behov, og ellers er I velkomne til at forespørge på et emne for en træningssession. Se de forskellige standard-moduler ved at klikke på linket nedenfor: 

White Label

DPO som en Service

I jeres organisation har I opnået en god generel forståelse for GDPR og databeskyttelse samt iværksat forskellige tiltag for at justere- og dokumentere jeres processer.

I har nu et ønske at styrke jeres arbejde med databeskyttelse yderligere, men I har ikke ressourcerne i organisationen eller jeres ressource på området er midlertidig på utilgængelig. Derfor søger I en ekstern sparringspartner, som kan vedligeholde og understøtte jeres arbejde med persondatabeskyttelse.

Vores DPO som en Service tilpasses jeres organisation og strategi og understøtter jeres organisations arbejdsgange. Vi arbejder målrettet med udviklingen af jeres persondataprogram i de forskellige dele af organisationen. Sammen kører vi et tæt parløb, og den DPO, som knyttes til jeres organisation, er jeres rygdækning i forhold til databeskyttelse, compliance og IT-sikkerhed.

Kontakt os, hvis I ønsker mere information om DPO som en service. 

 

White Label

Risikoanalyser

Risikoanalyser kan være en vanskelig, tidskrævende og ofte omstændelig opgave. Og det kan være sundt at få en tredjeparts øjne på aktiviteten, der skal vurderes.

Med vores analysearbejde kan jeres organisation få et overblik over usikkerhedsmomenter samt mitigere identificerede risici.

I kan anvende analysen af, om databeskyttelsen er i orden til at træffe nødvendige, kommercielle beslutninger på et oplyst grundlag .

For eksempel inden I tager et nyt system i brug. Sammen håndterer vi de elementer, som indgår i den specifikke risikoanalyse og udfærdiger den påkrævede skriftlige dokumentation, så I kan leve op til jeres forpligtelser og føle jer sikre på, at I kan møde jeres interessenters krav om databeskyttelse.

Kontakt os, hvis I ønsker mere information om risikoanalyser. 

White Label

Auditbistand

Auditering er et af de krav, som kan stilles til jeres organisation.

Hvis I ønsker at have sikkerhed for, at I er klar til at en audit kan gennemføres efter de opstillede retningslinjer, og at den er dokumentationsmæssig tilstrækkelig, kan vi bistå jer med forberedelserne.

Vi vurderer sammen, hvor i organisationen den simulerede audit skal finde sted, hvornår og i hvilket omfang. Det kan være givtigt at auditere systemer, afdelinger eller dele af et informations-flow. Vi kan ligeledes bistå med assistance, når der skal gennemføres en faktisk audit og kan være jeres fortrolige samarbejdspartner, som bistår med viden og erfaring inden for det område, som auditering vedrører.

Kontakt os, hvis I ønsker mere information om auditbistand