Hvad er status på jeres GDPR-implementering?

 

White Label kan bistå din virksomhed med at få et overblik over, hvor langt I er kommet med implementeringen af jeres GDPR aktiviteter.

Vi har sammensat en GDPR-modenhedsvurdering, der gennem en overskuelig analyse giver jer en solid forståelse af hvor modne jeres processer for håndtering af persondata er, herunder om der er områder som bør gives yderligere opmærksomhed.

Vi hjælper jer til at få et overblik over databehandlingsprocesser, IT-systemer og tredjeparter i jeres organisation hvilket giver et godt grundlag for at forstå jeres overordnede position og modenhed. Og vi rådgiver jer omkring etablering af interne processer til at understøtte at dokumentation er ajourført og korrekt.

Vi bistår altså med at sikre, dokumentationen for jeres processer er i orden og hjælper med at skabe fundamentet for, at den fremadrettet holdes ved lige.

Og vi hjælper jer med at vurdere, om noget bør justeres.

Der er mulighed for tilkøb af systemunderstøttelse, hvis jeres organisation ikke i dag har et effektivt værktøj til håndtering af persondata-dokumentationen.

pierre-chatel-innocenti-lQng0-u_q9c-unsplash
White Label

Trin 1: Workshop

I samarbejde med jeres GDPR-team mødes vi til en første workshop. Her vil vi gennemgå og vurdere de vigtigste databeskyttelsesaspekter i organisationen. I forlængelse af workshoppen vil vi gennemgå jeres persondata-dokumentation.

 

 

White Label

Trin 2: Rapport og Plan

Vi undersøger nu resultaterne fra den første workshop og udarbejder herefter en rapport, der udgør en praktisk plan for hvorledes I kan implementere de nødvendige justeringer i jeres setup. 

Vi konkluderer på vores observationer og giver jer råd til hvordan I kan tilpasse jeres processer mhp. at øge modenheden i jeres organisation

White Label


Trin 3: Opfølgende møde

Til det opfølgende møde introducerer vi jer for den fremtidige plan. Vi hjælper jer med at definere kontroller, så I sikrer, at I ikke misser et kritisk punkt i jeres databeskyttelseprogram. 

Et mål for mødet er, at I skal føle jer sikre i implementeringen af planen, som I skal vedligeholde kontinuerligt.

 

 

Start

KR 30.000 Per modul
 • 2 timers workshop, gennemgang af dokumentation
 • Rapport og aktivitetsplan
 • 1,5 times opfølgende møde
Startup

Vil du høre mere?

Udvidet

KR 48.000 Per modul
 • Halvdags Workshop,
  Gennemgang af dokumentation
 • Rapport og aktivitetsplan.
 • 2 timers opfølgende session
small

Vil du høre mere?

Fuld

KR 110.000 Per modul
 • Hel-dag: Workshop og gennemgang af dokumentation
 • Rapport og aktivitetsplan​
 • 4 timers opfølgende session
 • 5 partnertimer og 10 konsulenttimer implementeringsbistand.
mellem

Vil du høre mere?

Efterfølgende samarbejde (option)

Sammen med jeres GDPR-team bistår vi jer i succesfuld eksekvering af jeres databeskyttelsesstrategi. Det kan være, I gerne vil have et månedligt møde med os for at sikre, I er på rette vej, eller måske, I har behov for kontinuerlig sparring i en tættere relation til os til eks. udarbejdelse af internt- såvel som eksternt databeskyttelsesmateriale og projektledelse og vejledning.