Få styr på den GDPR-lovpligtige interne databehandlingsfortegnelse.

 

Via den får du overblik over anvendte processer, systemer og tredjeparter i jeres organisation hvilket danner grobund for jeres videre strategi på området. Vi rådgiver jer i tilstrækkelig dokumentation på eksisterende anvendte (under)databehandlere og overførsel af data​ til tredjelande. Og vi giver bistand til opsætning af interne processer til at understøtte at dokumentation er ajourført og korrekt.

Vi bistår altså med at sikre, dokumentationen for jeres processer er i orden og hjælper med at skabe fundamentet for, at den fremadrettet holdes ved lige.

Og vi hjælper jer med at vurdere, om noget bør justeres. Der er mulighed for tilkøb af systemunderstøttelse.

pierre-chatel-innocenti-lQng0-u_q9c-unsplash
White Label

Trin 1: Workshop

I samarbejde med jeres GDPR-team mødes vi til den første workshop. Her vil vi gennemgå og vurdere de vigtigste databeskyttelsesaspekter i organisationen. Vi gennemgår jeres dataflows som ligger til grund for den datastrømsanalyse, der udgør rygraden i jeres fortegnelse. 

Vi mapper de forskellige (under)databehandlere, I anvender.

White Label

Trin 2: Rapport og Plan

Vi undersøger nu resultaterne fra den første workshop og udarbejder herefter en rapport, der udgør en praktisk plan for hvorledes I kan implementere de nødvendige justeringer i jeres setup. 

Vi konkluderer på vores findings og giver jer råd til hvordan I kan tilpasse jeres processer mod et mere compliant setup.

White Label

Trin 3: Opfølgende møde

Til det opfølgende møde introducerer vi jer for den fremtidige plan. Vi hjælper jer med at definere faste kontroller, så I sikrer, at I ikke misser et kritisk punkt i jeres databeskyttelseprogram. 

Et formål for mødet er, at I skal føle jer sikre i implementeringen af planen, som I skal vedligeholde kontinuerligt.

 

Solid

Grundkursus
KR 30.000 Per modul
  • 3 timers vurderingsworkshop
  • Rapport og aktivitetsplan
  • 1,5 times opfølgende møde
Startup

Vil du høre mere?

Udvidet

Advanced
KR 48.000 Per modul
  • Hel-dag: Workshop og gennemgang af dokumentation
  • Rapport og aktivitetsplan.
  • 4 timers opfølgende session.
small

Vil du høre mere?

Fuld

Enterprise
KR 110.000 Per modul
  • Hel-dag: Workshop og gennemgang af dokumentation
  • Rapport og aktivitetsplan​
  • 4 timers opfølgende session
  • 5 partnertimer og 10 konsulenttimer implementeringsbistand.
mellem

Vil du høre mere?

Efterfølgende samarbejde (option)

Sammen med jeres GDPR-team bistår vi jer i succesfuld eksekvering af jeres databeskyttelsesstrategi. Det kan være, I gerne vil have et månedligt møde med os for at sikre, I er på rette vej, eller måske, I har behov for kontinuerlig sparring i en tættere relation til os til eks. udarbejdelse af internt- såvel som eksternt databeskyttelsesmateriale og projektledelse og vejledning.