Skip to content

Velkommen til White Label Consultancy

På dette site finder du vores træningsmoduler som særligt er målrettet små- og mellemstore virksomheder samt den offentlige sektor. 

Formålet med træningen er at klæde jeres nøglepersoner godt på i forhold til et afgrænset emne, eks. databeskyttelse på direktionsniveau, i udviklingen eller i forhold til jeres governance. Modulerne giver koncentreret læring, som kan implementeres direkte efter kurset. 

Har I forslag til tematikker, I ønsker træning i, er I naturligvis velkomne til at komme med en forespørgsel. Vi tilpasser gerne modulerne, så de passernetop jeres behov. 

Vi tager alltid en dialog om jeres ønsker i forhold til rammer og opmærksomhedspunkter inden vi iværksætter en træning. Det er vores erfaring, at jo bedre viden vi har om organisationen vi bistår, desto bedre et samarbejde og resultat. 

White Label

Standard-moduler for træning

Generel databeskyttelse, Masterclass intro  - træning


Varighed: 4 timer
Pris: 24.000 kr.

Generel Databeskyttelse, Masterclass omfattende - træning

Varighed: 2 dage (16 timer)
Pris: 67.000 kr.

Databeskyttelse i direktions/ bestyrelseslokaleT


Varighed: 1 time
Pris: 15.000 kr.

Konsekvensanalyse (DPIA) – workshop 

Varighed: 4 timer
Pris: 24.000 kr.

Privacy by Design/Default, PbD, databeskyttende udvikling - workshop

Varighed: 4 timer
Pris: 24.000 kr.

Håndtering af databeskyttelse i en supply chain - træning

Varighed: 3 timer
Pris: 21.000 kr.

Databrud-respons – workshop 

Varighed: 4 timer
Pris: 24.000 kr.

Databeskyttelse i HR-administrationen  - workshop

Varighed: 4 timer
Pris: 24.000 kr.

Vil du høre mere?

White Label

Generel databeskyttelse, Masterclass intro  - træning

Med kurset ”Generel databeskyttelse – masterclass intro” introduceres kursisterne til de grundlæggende begreber og principper for databeskyttelse.
Vi tager udgangspunkt i en række konkrete cases, der er relevante for jeres virksomhed. I vil efter endt undervisning have en bredere forståelse for, hvornår- og hvorfor man skal være opmærksom på GDPR, og hvilke krav, der grundlæggende stilles ved indsamling, brug og deling af persondata. Kurset er for ’nye’ på området, eller kursister, der kan se behovet for en jordnær indføring/genopfriskning i fagområdet.
 
I kan med fordel inddrage nøglepersoner i jeres organisation for en mere koncentreret og fokuseret session eller hele virksomheden, hvis I alle sidder i roller, hvor I træffer beslutninger om databehandlingen. 
 

Varighed: 4 timer
Pris: 24.000 kr.

White Label

Generel Databeskyttelse, Masterclass omfattende - træning

Kurset er målrettet nye DPO’er samt andre specialister med et databeskyttelsesansvar – eksempelvis jeres produktansvarlige, hvis I udvikler digitale løsninger.
 
Grundlæggende kendskab til databehandlingsprincipperne forudsættes på dette kursus. Med udgangspunkt i praksis, herunder underviserens egne erfaringer samt afgørelser, dommevejledninger og best practice foldes databeskyttelsesreglerne ud. Kursisterne får en dybere indsigt i det databeskyttende udgangspunkt for den moderne virksomhed.
 
Vi gennemgår bl.a. tredjelandsoverførsler, databehandleraftaler og underleverandører og giver input til god governance omkring håndtering af databeskyttelse med udgangspunkt i jeres set-up. 
 

Varighed: 2 dage (16 timer)
Pris: 67.000 kr.​

White Label

Databeskyttelse i direktions/ bestyrelseslokalet

På kurset ’Databeskyttelse i direktionslokalet’ tager vi udgangspunkt i de særlige vilkår om ansvarlighed og beslutningskraft, som gør sig gældende, når man sidder i en virksomheds ledelse og bestyrelse. 

Ledelsen sidder med tunge kommercielle overvejelser, hvor datahåndtering- og databeskyttelse som oftest er en balance, der har en væsentlig betydning for virksomhedens fremtidige retning. Rollen som direktions eller bestyrelsesmedlem kan forudsætte viden på området f.eks. i forbindelse med implementering af nye omkostningstunge systemer, ved strategier om at afsøge nye markeder eller ved udvikling af nye produkter. 

Vores undervisere vil med udgangspunkt i deres erfaringer tilsvarende processer i komplekse organisationer, præsentere jeres ledelse for nogle af de dilemmaer og krisesituationer, man forventelig vil kunne blive konfronteret med. Dette øger forståelsen for den vigtige rolle persondatabehandling spiller for den moderne data-afhængige virksomhed og sikrer parathed hos ledelsen til at kunne håndtere uforudsete begivenheder mere effektivt. 

Med andre ord, vi bidrager med viden, der hjælper jer til at træffe beslutninger på et solidt grundlag.

Varighed: 1 time
Pris: 15.000 kr.​

White Label

Konsekvensanalyse (DPIA) – workshop 

På denne workshop med omdrejningspunktet ’konsekvensanalyse’ – data protection impact assessment – arbejder vi med én konkret proces eller ét system som objekt.
 
Jeres organisation kan være blevet pålagt et krav fra enten en kunde eller en myndighed om at analysere konsekvensen for den registrerede i en specifik datahåndtering, da processen kan indebære høj risiko for den registrerede.
 
Workshoppen er målrettet DPO’en og andre specialister med databeskyttelsesansvar i organisationen og det er en forudsætning at have et grundlæggende kendskab til databeskyttelse.
 
De øvrige deltagernes professionelle funktion (HR, marketing, produktudvikling, sagsbehandling etc.) afhænger helt naturligt af det specifikke krav, I har fået, til analysen. 
 

Varighed: 4 timer
Pris: 24.000 kr.​

White Label

Privacy by Design/Default, PbD, databeskyttende udvikling - workshop

Denne workshop klæder jer på til at bygge jeres produkt ud fra best practice, når det gælder databeskyttelse.
 
I får håndgribelig indføring i principperne for PbD og derefter konkret vejledning – og inspiration – til  hvordan I designer et sikkert produkt, både front- og backend. Vi tager med på j,eres UX-rejse, og giver rådgivning ved at kigge med på produktet/demoen. I kan tage kurset inden I begynder på et nyt design, eller hvis I vil videreudvikle, f.eks. med henblik på at indtage en ny markedsposition meøget fokus på PbD.
 
Målgruppen for workshoppen er udviklere, produktansvarlige og eventuelt salgsansvarlige, som har idéer til, hvordan jeres produkt skal se ud. 
 

Varighed: 4 timer
Pris: 24.000 kr.​

White Label

Håndtering af databeskyttelse i en supply chain - træning

På kurset ’Håndtering af databeskyttelse i en supply chain’ får I udførlig gennemgang af, hvordan , I kan håndtere jeres opføgling overfor underleverandører.
 
I får konkrete værktøjer, herunder forslag til systemer, både eksterne samt udvikling afog dem, I allerede har tilgængelige i jeres nuværende set-up. I får vejledning til, hvilke opmærksomhedspunkter I skal have, og hvordan I kan sikre, at kædekravet bliver opfyldt – både i forhold til databehandleraftaler, tredjelandsoverførsler, remote risikoanalyser
 samt fysiske audits.
 
Målgruppen for denne træning er DPO’er indenfor den private- og den offentlig sektor. 
 

Varighed: 3 timer
Pris: 21.000 kr.​

White Label

Datasubjektets rettigheder - træning og workshop

På dette kursus i ’Datasubjektets rettigheder’ gennemgås de regler, der er fastsat i GDPR  fra indsigt til indsigelser, berigtigelse og anmodninger sletning.

Vi underviser i, hvordan man som organisation skal forholde sig til disse rettigheder. Dette kan kan være en omfattende opgave, hvis data flyder igennem organisationen. Er sletning ’alle steder’? Hvordan er mit beredskab, hvis min organisation er genstand for en klage? Kan vi imødekomme berigtigelse i praksis? Har vi gjort opmærksom på den registreredes rettigheder i tilstrækkelig grad? Hvordan tilrettelægger jeg en effektiv og compliant håndtering af datasubjekters forespørgsler? Få bistand til at løse disse udfordringer, så I er godt klædt på.

Målgruppen for modulet er i særlig grad marketingansvarlige og jeres beredskabsteam. 

Varighed: 3 timer
Pris: 21.000 kr.​

White Label

Databrud-respons – workshop 

Når et datasikkerhedsbrud opdages, har den dataansvarlige 72 timer til at foretage en anmeldelse til Datatilsynet, så der skal handles hurtigt. Der skal være 100% klare linjer. På dette kursus ’Databrud-respons’ giver vi jer værktøjer til at kortlægge kommandovejen i jeres organisation, så I kan sikre, at alle ved hvad de skal, hvis uheldet er ude. 

Vi faciliterer en workshop, der tager deltagerne igennem relevante cases for at understøtte en praktisk læring af håndteringen af brud. Under workshoppen giver vi anbefalinger og redskaber til udarbejdelse af konkrete procedurer.

Målgruppen for denne session er den databeskyttelsesansvarlige og andre med databeskyttelsesansvar eks. IT og Sikkerhed 

Varighed: 4 timer
Pris: 24.000 kr.​

White Label

Databeskyttelse i HR-administrationen​

På denne workshop arbejder vi ud fra det konkrete flow, jeres HR har i både rekruttering, ansættelsesforløb og afslutning.

HR behandler en omfattende mængde data, og det er essentielt, at området ikke bliver forbigået i fokusset på kundernes data. Det skaber tryghed for medarbejderne – jeres ambassadører – at vide, at deres data bliver varetaget forsvarligt igennem hele forløbet.

Samtidig skal I som virksomhed sikreat I får de rigtige medarbejdere ind, at de bliver trænet i at forstå jeres procedurer, og at de bevarer den aftalte fortrolighed, når samarbejdet ophører. I får konkrete redskaber til at sikre disse parametre, og inspiration til, hvordan I kan skabe et godt miljø for medarbejder såvel som organisation.

Målgruppen er administrative medarbejdere. 

Varighed: 4 timer
Pris: 24.000 kr.​

Tag fat I os her