Skip to content

Få kortlagt jeres GDPR-parathed

White Label kan bistå din virksomhed med at få et overblik over, hvor langt I er kommet med implementeringen af GDPR i jeres organisation. Vores danske konsulenter har omfattende erfaring fra et bistå såvel store som små virksomheder i at styrke deres processer for databehandling.

Vi har bistået en række virksomheder med GDPR modenhedsvurderinger. Gennem en fokuseret analyse, der er tilpasset jeres behov, kan vores analyse give jer en solid forståelse af hvor robuste jeres processer for håndtering af persondata er.

Som led i vores analyse kommer vi også med anbefalinger til aktiviteter, der kan styrke jeres GDPR parathed yderligere.

Vi hjælper jer til at få et overblik over databehandlingsprocesser, IT-systemer og tredjeparter. Og vi rådgiver jer omkring etablering af interne processer til at sikre at dokumentation bliver ajourført og er korrekt.

Vi har omfattende erfaring med implementering af værktøjer og persondatahåndteringsplatforme, som kan gøre arbejdet med persondata i jeres organisation mere effektivt.

pierre-chatel-innocenti-lQng0-u_q9c-unsplash
White Label

Trin 1: Workshop

I samarbejde med jeres persondata ansvarlige, mødes vi til en første workshop. Her vil vi gennemgå og vurdere de vigtigste databeskyttelsesaspekter i organisationen. I forlængelse af workshoppen vil vi gennemgå jeres persondata-dokumentation.

 

White Label

Trin 2: Rapport og Plan

Vi konkluderer på vores observationer og giver jer råd til hvordan I kan tilpasse jeres processer mhp. at øge modenheden i jeres organisation.

I modtager en rapport, der udgør en praktisk plan for, hvorledes I kan implementere de nødvendige justeringer i jeres setup. 

White Label

Trin 3: Opfølgning

Til det opfølgende møde introducerer vi jer for den fremtidige plan. Vi hjælper jer med at definere kontroller, så I sikrer, at I ikke misser et kritisk punkt i jeres databeskyttelseprogram. 

Et mål for mødet er, at I skal føle jer sikre i implementeringen af planen, som I skal vedligeholde kontinuerligt.

 

 

Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan styrke jeres persondatasikkerhed

Complex Pattern