White Label

Våre personvern konsulenter - dine strategiske partnere

White Label tilbyr en sikker vei frem for dine dataprojekter. Vår mål er at forstå forretningen din og være de eksperter, som gjør det muligt å annvende persondata til å støtte organisasjonens strategi.

VÅRE VERDIER ER ANKRET I:
Våre strategiske og operasjonelle kunnskap
Våre dype forståelse av teknologi
Våre omfattende ekspertise innenfor jus og regulering
Våre kompetense i å handtere komplekse projekter
Våre pasjon for moderne leveringsprosesser

Vi vet at alle projekter er ulike, og at prioriteter kan og vil endres løpende. Det er derfor at vi jobber fleksibelt og bruker en sprint metodik for vårt arbeid.

Vi kan handtere hele projekter fra våre kontorer, integrere våre eksperter onsite hos deres teams, eller la dere gjøre bruk av vårt høyt spesialiserte ressourser og kunnskap. Vi tilbyr hjelp i alle faser av projektets, fra strategi til levering, så vel som daglig projektstyring og vedlikehold av databehandling.

Hvordan våre konsulenter er opptatt av at levere verdi for deg

White Label fokuserer på at ha et solidt grunnlag for vår leveranse og å sikre avstemning med strategi og leveranseforventninger, før de nødvendige ressourser blir allokert til rask og effektiv levering. Dette sikrer en klar forståelse av mål og krav og en strategi som fort skaper verdi for virksomheten. Dette gjør det muligt for oss å skredersy laget, kompetenser og implementeringsplaner for å møte dine spesifikke mål.

Hva gjør oss anderledes?

Picture from Oslo Opera Interior

Målorientert tilgang

Engasjerte og drevne konsulenter

Privacy rådgivningsmetode

White Label

Grunnleggende prinsipper som vi lever etter

Architectural detail on a dark blue background

Bransjeledende ekspertise

White Label er stolte over våre enestående operasjonelle erfaring fra masse ulike sektorer. Vi har omfattende viden fra hands-on implementering av store personvernprojekter. Vårt mål er å omdanne denne kunnskap til konkret og fleksibel support, som skaper lett vedlikeholdt prosesser som ikke er for komplekse.

data protection experts

Holistisk syn kvalitet

Enkle, velutformte løsninger er viktige for hvordan vi jobber. Ekspertise innbygd i hvert steg fra start til slutt – med etterprøvde metoder til å sikre et høyt kvalitetsresultat. Vi behersker mange implementeringsmetoder, men vi tror å være agile. Vi tror på effektivitet og understreger fort leveranse med kontinuerlig forbedring.

Modern Architecture Zoomed In // Privacy and Data Protection // Strategic Advice // White Label Consultancy

Kontinuerlig levering av verdi

Våre klienter får handterbare løsninger som kan styres og som skaper verdi. Vårt operasjonelle erfaring gjør det mulig å fokusere på de elementene som skaper mest verdi for våre klienter og som angiver den korteste vei for å løse den aktuelle  urfording.

Modern Architecture Zoomed In // Privacy and Data Protection // Strategic Advice // White Label Consultancy

Våre personvernkonsulenter er utmerkete kommunikatører

Effektiv kommunikasjon er sentral i vårt tilgang. Det er vårt misjon å tilby en klar og konsekvent kommunikasjon med fokus på full og kontinuerlig transparens.

Modern Architecture and water

Pålitelig samarbeidspartner som bryr seg

Vi ser på vårt klienters utfordringer som vårt egne. Vi påtar ikke mer enn vi kan levere og leverer alltid på våre løfter. Suksessen deres er vårt suksess. Da vi vet hva vi gjør vet vi også hva det krever å levere noe verdiskapende til vårt klient.